Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Pewny start z Wolną Strefą"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Trwałość projektu

W ramach zachowania trwałości projektu Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" zapewnia dostęp do świadczonych w ramach projektu usług w zakresie 240 miejsc dla dzieci i młodzieży oraz 96 miejsc dla osób z otoczenia dzieci i młodzieży. Dostępność usługi do 31.09.2021 r. zagwarantowana będzie na terenie województwa świętokrzyskiego w Gminie Kielce, Chmielnik, Miedziana-Góra, Mniów, Pińczów, Pierzchnica, Busko-Zdrój