Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Pewny start z Wolną Strefą"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

19.05.2017

Rozeznanie rynku nr 2/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 19.05.2017 roku[czytaj więcej]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

19.05.2017

Rozeznanie rynku nr 1/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 19.05.2017 roku[czytaj więcej]

Poszukujemy trenera kompetencji metematyczno-technicznych (aktualizacja)

17.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/Kluby/SNR/2017 z dnia 15.05.2017[czytaj więcej]

Poszukujemy prawnika do przeprowadzania porad prawnych (aktualizacja)

17.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Kluby/SNR/2017 z dnia 15.05.2017[czytaj więcej]

Poszukujemy trenera kompetencji metematyczno-technicznych

15.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/Kluby/SNR/2017 z dnia 15.05.2017[czytaj więcej]

Poszukujemy prawnika do przeprowadzania porad prawnych

15.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Kluby/SNR/2017 z dnia 15.05.2017[czytaj więcej]

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego

20.04.2017

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 3/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 10.04.2017 roku[czytaj więcej]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

10.04.2017

Rozeznanie rynku nr 3/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 10.04.2017 roku[czytaj więcej]

Rekrutacja do projektu Pewny Start z Wolną Strefą

02.01.2017

Informujemy, że rekrutacja do projektu Pewny Start z Wolną Strefą rozpocznie się od 2 stycznia...[czytaj więcej]

Aktualna strona
pierwsza poprzednia 1-10 11-20 21-29 następna ostatnia