Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Pewny start z Wolną Strefą"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (wyniki)

05.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/Kluby/SNR/2017 z dnia 23.05.2017[czytaj więcej]

Wybór oferty (3/Kluby/SNR/2017)

05.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/Kluby/SNR/2017 z dnia 25.05.2017[czytaj więcej]

Wybóru oferty cenowej na zakup materiałów do prowadzenia zajęć

31.05.2017

Wyniki postępowania dotyczącego rozeznania rynku nr 2/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 19.05.2017r.[czytaj więcej]

wyniki postępowania

31.05.2017

Rozeznanie rynku nr 1/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 19.05.2017 roku[czytaj więcej]

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego

31.05.2017

4/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 19.05.2017[czytaj więcej]

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (aktualizacja)

25.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/Kluby/SNR/2017 z dnia 23.05.2017[czytaj więcej]

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem

23.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/Kluby/SNR/2017 z dnia 23.05.2017[czytaj więcej]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

19.05.2017

Rozeznanie rynku nr 4/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 19.05.2017 roku[czytaj więcej]