Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Pewny start z Wolną Strefą"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/Kluby/SNR/2017 (wyniki)

08.08.2017

dotyczące wyboru trenera kompetencji matematyczno - technicznych w ramach projektu „Pewny Start z...[czytaj więcej]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/Kluby/SNR/2017

31.07.2017

dotyczące wyboru trenera kompetencji matematyczno - technicznych w ramach projektu „Pewny Start z...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe nr 2/Kluby/SNR/2017

21.06.2017

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w odpowiedzi na ZAPYTANIE ...[czytaj więcej]

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego

21.06.2017

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 5/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 09.06.2017 roku[czytaj więcej]

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (wyniki)

05.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/Kluby/SNR/2017 z dnia 23.05.2017[czytaj więcej]

Wybór oferty (3/Kluby/SNR/2017)

05.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/Kluby/SNR/2017 z dnia 25.05.2017[czytaj więcej]

Wybóru oferty cenowej na zakup materiałów do prowadzenia zajęć

31.05.2017

Wyniki postępowania dotyczącego rozeznania rynku nr 2/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 19.05.2017r.[czytaj więcej]

Aktualna strona
pierwsza poprzednia 1-10 11-20 21-25 następna ostatnia