Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Pewny start z Wolną Strefą"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Wyniki zapytania ofertowego 6/Kluby/2018/SNR

30.01.2018

Przeprowadzanie warsztatów/szkoleń z matematyki i kompetencji nauk technicznych[czytaj więcej]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 6/RR/Kluby/2018/SNR

22.01.2018

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru osoby do prowadzenia zajęć z choreoterapii wraz z pochodnymi w...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe nr 6/Kluby/SNR/2018

22.01.2018

dotyczące wyboru trenera kompetencji matematyczno-technicznych w ramach projektu "Pewny Start z...[czytaj więcej]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/Kluby/SNR/2017 (wyniki)

08.08.2017

dotyczące wyboru trenera kompetencji matematyczno - technicznych w ramach projektu „Pewny Start z...[czytaj więcej]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/Kluby/SNR/2017

31.07.2017

dotyczące wyboru trenera kompetencji matematyczno - technicznych w ramach projektu „Pewny Start z...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe nr 2/Kluby/SNR/2017

21.06.2017

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w odpowiedzi na ZAPYTANIE ...[czytaj więcej]

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego

21.06.2017

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 5/RR/Kluby/2017/SNR z dnia 09.06.2017 roku[czytaj więcej]

Aktualna strona
pierwsza poprzednia 1-10 11-20 21-29 następna ostatnia